Jednodnevni izlet: Vranjača, Sinj, Panj, HE Đale ponedjeljak, 29. 4. 2013

Objavio dana svi. 2, 2013 u Fizika, Geografija, Izvanučionička nastava, Novosti, Tehnička kultura

Jednodnevni izlet: Vranjača, Sinj, Panj,  HE Đale Terenska, integrirana nastava učenika petoga i osmoga razreda za nastavne predmete: Fizika, Tehnička kultura, Geografija (Povijest, Vjeronauk, Informatika) izvedena je na lokacijama Cetinske krajine: Vranjača, Sinj, Panj,  HE Đale,  29.4.2013. godine. Na svim smo lokacijama povezivali sadržaje obrađene na nastavi. Učenici su bili na putu od 7.00 do 19.30 sati. Vrijeme je...

Pročitaj više

Dan zaštite ozonskog omotača 16. rujna

Objavio dana lis. 10, 2012 u Geografija

Vijesti – mladi geografi     16. rujna – DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAČA     Danas smo suočeni s dva ključna problema zaštite okoliša: Uništenje ozonskog omotača Klimatske promjene     Ozonski omotač je naziv za sloj ozona (O3) u stratosferi (15-25 km visine), koji je odgovoran za apsorpciju opasnog ultraljubičastog zračenja valnih duljina 200 – 300 mm. Ozon u stratosferi nastaje i...

Pročitaj više