Kulturna baština mjesta Postira vrlo je bogata. Najvažniji arheološki spomenici starokršćanske bazilike u Lovrečini, na Mirju i nedavno otkriveni u blizini župske crkve datiraju još od početka 6. stoljeća. Ime Postira prvi puta se spominje 21. kolovoza 1337.godine u darovnici splitskog kanonika Biucija. Godine 1581. Postira postaju samostalna župa s oko stotinjak vjernika.

Početak školstva na našim otocima bilo je uvjetovano prilikama i neprilikama na njima. Poznato je , da je Hvar imao svoju školu odmah poslije dolaska Hvara pod mletačku vlast, 1420. godine. To je bila i prva javna Škola svjetovnog smijera u Hvaru.

Za otok Brač sigurno možemo ustvrditi da su samostanske škole bile vezane uz benediktinske samostane, osobito uz opatiju u Povljima, a onda i uz druge samostane, jer aktivnost benediktinaca na polju naobrazbe i znanosti obuhvaćala je uglavnom troje: prepisivanje i čuvanje starih rukopisa, nastavu u školama i književna produkcija. Samostanske su škole nekoliko stoljeća, uz katedralne, bile gotovo jedine škole u zapadnoj Europi. Upravo zbog toga, početke školstva i na području Postira moramo tražiti u samostanima, koji su bili ( i danas jesu) na tom terenu: Sv. Lovro u Lovrečini, Sv. Marija u mjestu i na Mirju. Na žalost, o tome nema nikakvih zapisa nego se tek može općenito nagađati.

Početke sistematskog školovanja na području Dalmacije imamo tek poslije francuske okupacije. Napoleonov namjesnik u Dalmaciji providur Vicenzo Dandolo najprije izdaje “Opći nacrt za javnu nastavu u Dalmaciji” , a zatim god. 1808. naredbu o školstvu. Poznato je, da se koncem šk. god. 1810./11. spominju na Braču tri osnovne škole: u Nerežišćima, Supetru i Bolu. Od godine 1814. Brač, u sklopu Dalmacije, ponovno pada pod Austriju. Austrija, koja će se prije francuske okupacije pobrinuti za osiguravanje materijalnih troškova za otvaranje škola u Dalmaciji, kada će nastaviti na tom području ono što je naslijedila od Francuza. U to doba se po svim mjestima otvaraju osnovne pučke škole, koje će nakon početnog rada od privatnih postati državne. Ipak i ove privatne škole država nadgledava, ona odobrava učitelje svojim dekretima, imenuje direktore. Škole ostaju privatne sve dok država ne počne plaćati učitelje.

Prva osoba uz koju je vezana povjest škole u Postirima je učitelj Vicko Gospodnetić. On je vladinim dekretom br. 128. od 21. siječnja 1835. ovlašten da otvori privatnu mušku pučku školu s pravom javnosti. Za upravitelja je imenovan mjesni župnik don Juraj Hranueli. Škola nosi naziv SCUOLA ELEMENTARE MINORE DI POSTIRE . Školske 1838./39. godine državna muška pučka škola biva priznata i plaćena od države , a nastava se odvijala u crkvenoj zgradi na Pjaci. Dakle, 1838.godina se uzima kao početak pučkog školstva u Postirima, tako da smo 1998. godine obilježili 160. obljetnicu. Tijekom kasnije povjesti do izgradnje nove školske zgrade nastava se izvodila na Pjaci, na Obali,(sadašnji hotel Vrilo), kuća “Peruzović” i Mjesni ured.Âą

PODRUČNE ŠKOLE
Pri osnovnoj školi Vladimir Nazor, djelovale su PODRUČNE OSNOVNE ŠKOLE u SPLITSKOJ, ŠKRIPU I DOLU. Za znati je da je bivša područna škola u DOLU, osnovana 13. veljače 1894. godine kao pučka mješovita učionica, a prvi učitelj bio je Ante Vladislavić, a kasnije učiteljica Marija Schwarz. U šk.1894./ 95. u mješovitoj pučkoj školi u Dolu bilo je upisano 40 učenika i 36 učenica (u istoj šk.godini u mješovitoj pučkoj školi u Postirima bilo je upisano ukupno 124 učenika). Radi naglog opadanja broja učenika u područnim školama, a u želji da učenici dobiju što kvalitetnije uvjete rada i školovanja u novoj školskoj zgradi, došlo je do zatvaranja istih i to:

 • Područna škola u Splitskoj , 01.09.1972.
 • Područna škola u Škripu, 01.09.1978.
 • Područna škola u Dolu, 01.09.1982.

Od bivših učenika naše škole i rođenih Postirana, poznatije osobe su:

 • Vicko Gospodnetić – učitelj, prva osoba za koju je vezana povijest škole u Postirima
 • don Juraj Hranueli – prvi upravitelj privatne pučke škole u Postirima (1835-1838)
 • dr. Ivan Ivanišević Jurišić – zaslužan za promociju hrvatskog pjesničkog izričaja 17. stoljeća, književnim djelom ” Kita cvita razlikova “
 • don Roko Slavinić – bavio se književnošću, a zaslužan za bolje poznavanje povjesti Postira i značajnijih osoba vezanih uz mjesto
 • don Roko Kalafatić – župnik župe Postira od 1854. do 1900. godine zaslužan za izgradnju današnje župske crkve Sv. Ivana Krstitelja, premještaj i osnivanje današnjeg mjesnog groblja. Župnik je bio poticaj i inspiracija mladom Nazoru za pisanje novele “Anđeo u zvoniku “.
 • dr. Ivan Matija Škarić – omiljeni liječnik u narodu i među prvima je na hrvatskom jeziku u cjelosti preveo Sveto Pismo s do sada najobimnijim komentarom
 • don Ante Marušić – župnik od 1939. do 1974.godine zaslužan za očuvanje hrvatskog narodnog indentiteta, s posebnom karizmom za svekoliko poučavanje mladeži i odraslih iz svih školskih predmeta u osnovnom i srednojškolskom obrazovanju. Tijekom II. svjetskog rata dao je poseban doprinos u zaštiti pučana od okupatora.
 • dr. Josip Škarić – narodni liječnik i osnivač i prvi ravnatelj Higijenskog zavoda u Splitu
 • msgr Josip Arnerić – biskup šibenski
 • Vladimir Nazor – pjesnik hrvatske moderne i prvi predsjednik ZAVNOH-a

 


Âą Napomena: Korišteni isješci teksta “Počeci školstva u Postirima” Joška Šantića str. 283. i 284., iz knjige POSTIRA – SPOMENICA u izdanju župskog ureda Postira.