Nazor – biografija

Objavio dana lis. 24, 2000 u Sve o Nazoru

Vladimir Nazor – biografija Rodih se u gradiću na žalu morskog kanala. Pred njime more s jedrenjačama i parobrodima, koji prolaze, a da – ponajviše – i ne ulaze u pristanište; s one strane vode daleko ljubičasto kopno s dugom morskom kosom; za gradićem krševit kraj, našaran zelenilom vinograda i maslinika. Rodio se 30. svibnja 1876. u Postirima na otoku Braču. Gimnaziju je završio u Splitu, a studij...

Pročitaj više