Poštovani roditelji, dragi učenici!

Elementi ocjenjivanja te načini i postupci vrednovanja učenika propisani su čl. 12. st. 1. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi koji je donio nadležni ministar 27. rujna 2010. godine. Uz pojedinačno navedene elemente vrednovanja (komponentne ocjene) učenika, detaljno su razrađeni kriteriji vrednovanja prema sastavnicama. Objavljeni elementi vrednovanja u nastavi katoličkoga vjeronauka imaju za cilj olakšati vam praćenje odgojno-obrazovnih postignuća.

Zahvaljujem na suradnji,

Jadran Bašić,

učitelj katoličkoga vjeronauka

elementi-vrjednovanja-u-nastavi-katolickoga-vjeronauka-5