PRIGODNI PANO UZ PROGLAŠENJE MAJKE TEREZIJE SVETICOM

Na poticaj ravnateljice Škole Simone Fabijanović i vjeroučitelja Jadrana Bašića naša je Škola prigodnim panoom 20. listopada obilježila događaj proglašenja bl. Majke Terezije iz Kolkate u Indiji sveticom Katoličke Crkve. Učenici 8. razreda, Ema Cindrić, Duje Jurčević, Vana Marović i Dragan Virag rado su se kroz izvannastavnu aktivnost uključili u pripremu panoa i tako dali svoj doprinos obilježavanju toga važnoga događaja za Katoličku Crkvu. Izabrane misli i poruke nove svetice učenici su popratili prigodnim slikama iz njezina života i djelovanja u Indiji.

???????????????????????????????

Majka Terezija proglašena je svetom u Vatikanu 4. rujna 2016. godine za svečanoga obreda kanonizacije koji je predvodio papa Franjo na Trgu sv. Petra. Majka siromaha uvijek je bila raspoloživa za sve “kroz prihvaćanje i obranu ljudskoga života, nerođenoga i napuštenoga i odbačenoga”, rekao je tada papa Franjo, proglašavajući blaženicu iz Kolkate svetom. Majku Tereziju nazvao je “velikodušnom širiteljicom Božjega milosrđa”.

JADRAN BAŠIĆ