Adresa škole:
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA
Polježice 12
21410 Postira – Brač

Web stranica škole: www.nazor-postira.hr
E-mail škole: tajnica@nazor-postira.hr
Šifra u Ministarstvu prosvjete i športa: 17-446-001
Matični broj škole: 3024-296
Žiro-račun: 2330003-1100085618

OIB: 55058540897

Ravnateljica:
Simona Fabijanović
Tel.: (021) 717-080
Fax.: (021) 632-106
E-mail: ravnatelj@nazor-postira.hr

Tajnica – računovođa:
Grozdana Radić
Tel.: (021) 632-106