Državno priznanje
“Povelja Republike Hrvatske”2011. godina

  • Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosimODLUKU o dodjeli priznanja“Povelja Republike Hrvatske”, za osobite zasluge i doprinos u utemeljenju kulturno-prosvjetne manifestacije “Nazorovi dani” i višegodišnje iznimno promicanje književnog djela hrvatskog pjesnika i književnika Vladimira Nazora, dodjeljuje se
    OSNOVNOJ ŠKOLI “VLADIMIR NAZOR”, POSTIRA – BRAČ
    PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE prof. dr. sc. Ivo Josipović

Plaketa Hrvatskog sabora2009. godina

  • ANDRIJA BILIČIĆ ravnatelj OŠ Vladimira Nazora – Postira i predsjednik Organizacijskog odbora “Nazorovi dani” Postira“Hrvatski sabor dodjeljuje PLAKETU HRVATSKOG SABORA gosp. Andriji Biličiću ravnatelju OŠ Vladimira Nazora – Postira i predsjedniku Organizacijskog odbora “Nazorovi dani” Postira u znak pažnje, priznanja i potpore za utemeljenje i kontinuitet održavanja “Nazorovih dana”, koji su od nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku.”

ODLUKA o javnim priznanjima za Nazorove dane (ožujak, 2012.)

priznanja.doc (65 KB)
Povelja “Vladimir Nazor”2008. godina

  • OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA – Postira“Nacionalni odbor “NAZOROVI DANI” Zagreb dodjeluje POVELJU “VLADIMIR NAZOR” Osnovnoj školi Vladimira Nazora – Postira, zaslužnoj za utemeljenje prosvjetno-kuulturne manifestacije “NAZOROVI DANI” od 1996. godine i svim djelatnicima škole za višegodišnje promicanje književnog djela hrvatskog pjesnika i književnika Vladimira Nazora.”